Anmälan webbinarie! (Policylabb 2)

15 april 16:00-18:00Zoom Webinar

#policylabb2
Att hitta lösningar som ger effekt: Långsiktighet i områdesutvecklingen

I det andra policylabbet utforskar vi möjliga lösningar för socialt hållbar områdesutveckling. Här med fokus på finansieringsformer för förebyggande och långsiktiga insatser. Hur skapas affärsmodeller som möjliggör långsiktig finansiering av områdesbaserade utvecklingsinitiativ? Vad i systemet behöver förändras och hur? Vilka finansiella lösningar ger störst hävstångseffekt?

→ Policylabb sänds på Zoom via länken här.

Ta gärna del av alla event i Policy Lab serien:

Policylabb 1:
Samsyn kring systemhinder för en hållbar områdesutveckling

Policylabb 3:
Att hitta lösningar som ger effekt: Träffsäkerhet i områdesutvecklingen

Policylabb 4:
Vad krävs för att omsätta ord i handling? Nästa steg för en hållbar områdesutveckling

00
dagar
00
timmar
00
minuter
00
sekunder

Organiseras av

Få uppdateringar när vi släpper nya events